Page 1 of 1

Parametr $Path

Posted: 04 Nov 2008, 20:39
by mungo
Možná trochu nezvyklý dotaz na autory: Jak odstranit lomítko, které dává Salamander na konci parametru $Path ? Vysvětlím: potřebuji to v případě, že chci předat parametr $Path příkazu Tree - a on, potvora, to lomítko na konci nebere ...
Takhle by to bylo výborné, kdyby to fungovalo ...
---

Code: Select all

tree $Drive$Path | more
nebo
tree $Drive$Path /A > dirlist.txt 
---

Posted: 05 Nov 2008, 01:10
by jis
A takto by to nestačilo? Ve vybraném panelu se do souboru dirlist.txt uloží strom adresářové struktury.

Parametr $Path

Posted: 05 Nov 2008, 19:25
by mungo
No - stačilo. Očividně ten parametr není nutno zvlášť zadávat a bere se z právě nastaveného aktuálního adresáře.
---
Jenom tam musí být to /A aby se v textu zobrazovaly jen ASCII znaky a nikoliv paznaky z CP 852, ve Windows nečitelné.
---edit
Což ovšem neřeší zmíněný problém přidávaného lomítka - je to věc filosofické diskuse ...

Posted: 05 Nov 2008, 21:30
by jis
tree /? wrote:Graphically displays the folder structure of a drive or path.

TREE [drive:][path] [/F] [/A]

/F Display the names of the files in each folder.
/A Use ASCII instead of extended characters.
Jen pro jistotu, aby byl správně chápán význam přepínače /A: Ten nezmění názvy souborů (zůstanou v CP852), pouze vymění semigrafické znaky z rozšířené znakové sady v DOSu, kterými se znázorňuje stromová struktura, za standardní ASCII znaky. V AS však není problém vestavěným prohlížečem zobrazit správně oba případy :).