Shortcuts pro uživatelské adresáře

Vítáme všechny návrhy na nové funkce a vylepšení programu Altap Salamander. Pro každý návrh prosím vytvořte samostatný příspěvek.
LuP
Posts: 9
Joined: 26 Aug 2010, 15:21
Location: Prague (Praha)

Shortcuts pro uživatelské adresáře

Post by LuP »

Zdravím,

bylo by možno rozšířit akcelerátory tak, aby Ctrl+Num1 fungovalo stejně jako Ctrl+1 (atp.)? Tj. aby uživatelské adresáře byly "doskočné" nejen z normální klávesnice, ale i z numlocku?

- Pokud jsem si všiml, klávesy Ctrl+číslo na NumLock nejsou používány...

Bylo by možno vytvořit nějakou zkratku pro "directory hot-list", tj. seznam uživatelských adresářů? V TC je pro to Ctrl+D (což AS již používá jinak).

- Oproti Ctrl+1 to má vlastnost, že pro přechod do nějakého adresáře se v TC použije "Ctrl+D,X", kde "X" je podrtržené písmeno v popisu cesty (při definici pomocí "&"), a "X" se dá vhodně mnemotechnicky zvolit (např. "P" jako "nějaký-můj-adresář-s-Projekty", a nemusím si pamatovat, že to je zrovna "Ctrl+5").

- Myslím to jako doplněk (paralelu); historie prokázala, že Ctrl+číslo uživatelům vyhovuje/postačuje. Já byl dost zvyklý na TC, popsaný "hot-list" bych uvítal.

- - Vím, že hot-list je nabídnut i při Alt+F1 nebo alt+F2, ale zde pro rychlý přístup zůstávají čísla - tj. "mnemonika" pojmenování cest se nijak neuplatní. Zároveň pokud pro "Ctrl+5" definuji text "&Projekty" - tj. aby se na Alt+F2 v menu zpřístupnilo "&", tak "&" se vypíše a neudělá "doskočným" položku menu "Projekty" - přimlouval bych se za úpravu, aby skok pomocí klávesnice fungoval - resp. aby se podrthla číslice pouze tehdy, pokud ve jméně nebude žádné písmeno prefixováno pomocí "&".

- - Volat "directory hot-list" by mělo i tu vlastnost, že by se nastavovalo do aktuálního panelu, tj. nemusel bych - jako pro Alt+F1/F2 - volit, do jakého panelu adresář otevřít.

Díky.

LuP