Page 1 of 1

Rozšíření označení NTFS komprese o LZX (Windows 10)

Posted: 18 Mar 2018, 00:44
by Half-Death
Adresáře a soubory zkomprimované pomocí

Code: Select all

compact /c /exe:lzx
se také označí modře jako komprimované.