Page 1 of 1

Slovak version of Altap Salamander 3.0-4.0

Posted: 30 Nov 2012, 11:12
by Petr Solin
Akékoľvek pripomienky ku slovenskej verzii Altap Salamandera 3.0-4.0 prosím píšte do tohto vlákna.

Autorom slovenskej verzie je Roman Paholík (Wizzard). Slovenská verzia pluginu WinSCP je založená na preklade aplikácie WinSCP, ktorého autormi sú Marián Hikaník a Patrik Lenart.