Page 1 of 1

PictView - podpora pre PNG alpha pri ukladaní?

Posted: 27 Feb 2014, 10:02
by AD7
Dnes je PNG už štandardný formát a s transparency/aplha sa stretávame často.

Môžeme v ďalšej (beta) verzii AS počítať s doplnením podpory v PictView?